Tấm Ốp Lam 4 Sóng SC02-4 Trần Tường Giả Gỗ Giá Rẻ 159×27

135,000